คำแนะนำการปรับหลักสูตรเป็นระบบสหกิจศึกษา

คณะวิชาที่มีหลักสูตรสหกิจศึกษา

สถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา

จำนวนผู้เข้าชม

bets10


izmir escort

Total visitors:46116
Vistors a day:14

สัมภาษณ์ นศ.สหกิจศึกษา มกท (การตลาด OSP)

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ
งานปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ปีการศึกษา 1/2556
วันที่ 29 กรกฎาคม 2556
การนำเสนอผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา และพิธีมอบใบรับรองการผ่านงาน
วันที่ 03 พฤษภาคม 2556
งานวันสหกิจศึกษา เครือข่ายสหกิจศึกษาภาคกลางตอนบน
วันที่ 25 มีนาคม 2556
ภาพการศึกษาดูงานสถานประกอบการกับเครือข่าย
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2556

ภาพการนำเสนอผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา สาขาการตลาด OSP และพิธีมอบเกียรติบัตร
วันที่ 7 ธันวาคม 2555
ภาพการอบรมเสริมทักษะด้านอาชีพ
วันที่ 6 ธันวาคม 2555
ปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ คณะบริหารธุรกิจ
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2555
บรรยายพิเศษด้านสหกิจศึกษา
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2555
เจรจาควาร่วมมือด้านสหกิจศึกษานานาชาติ กับ Durban University of Technology
วันที่ 29 ตุลาคม 2555
ข่าวครบเครื่องเรื่องสหกิจศึกษา
วันที่ 10 ตุลาคม 2555
สหกิจศึกษา: รู้ รับ ปรับ ตน สู่ประชาคมตลาดอาเซียน 2558
วันที่ 28 กันยายน 2555
ศึกษาดูงานด้านสหกิจศึกษา บ.สยามคูโบต้า คอร์ปอเรชั่น จำกัด
วันที่ 26 กันยายน 2555
ปฐมนิเทศ นศ.สหกิจศึกษา สาขาวิชาการตลาด (OSP)
วันที่ 26 กรกฎาคม 2555
ภาพงานวันสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่ 4
วันที่ 6 มิถุนานยน 2555
การนำเสนอผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ของนักศึกษาภาควิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ คณะบริหารธุรกิจ 
 วันที่ 9 มีนาคม 2555
ศึกษาดูงานการดำเนินงานสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม
วันที่ 21 มีนาคม 2555
ปฐมนิเทศนักศึกษาภาควิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2554
ทดสอบการนำเสนองานของนักศึกษาภาควิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
วันที่ 5 ตุลาคม 54
ภาพศูนย์สหกิจฯ ร่วมงานวันสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่ 3
วันที่ 6 มิถุนายน 54
ภาพการปฐมนิเทศนักศึกษา OSP. ภาควิชาการตลาด ออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 30 พ.ค. 2554
วันที่ 30 พฤษภาคม 54
อบรมเทคนิคการชงและการบริหารร้านกาแฟสดอย่างเหนือชั้น
วันที่ 19 มกราคม 54
ศูนย์สหกิจศึกษาฯ พบ Learn Balance
วันที่ 14 มกราคม 2554
ประชุมคณะกรรมการสหกิจศึกษา
วันที่ 8 ตุลาคม 53
การประชุมอาจารย์ผู้ประสานงานสหกิจศึกษา
วันที่ 6 ตุลาคม 53
ประชุมเครือข่ายภาคกลางตอนบน
วันที่ 2 พฤศจิกายน. 53
ภาพงานวันสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่ 2 6 มิ.ย. 53
ภาพการประชุมคณะกรรมการสหกิจศึกษา 10 ก.พ. 53
ภาพผอ.ศสพ. ร่วมประชุมสหกิจศึกษานานาชาติ ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกง 3-5 ก.พ. 2553
ศูนย์สหกิจศึกษาฯ พบสถานประกอบการ งาน BU Career Day 3-4 ก.พ. 53
ภาพงาน BU Creative Open House ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 12-13 ม.ค. 2553
ภาพงานสัมมนาสหกิจศึกษาในสถาบันการศึกษาและสถานประกอบการ โดย เครือข่ายสหกิจศึกษา ภาคกลางตอนบน กลุ่ม 4 วันที่ 15 ธ.ค. 2552
ภาพOpen House วันที่ 20-22 สิงหาคม 2552
ภาพงานวันสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่ 1 วันที่ 6 มิถุนายน 2552
ภาพสหกิจศึกษาสัญจร ครั้งที่1 ปีการศึกษา 2552 เดือน มิถุนายน 2552
 
KM-COOP
สหกิจศึกษา...ปัจจัยเตรียมคนสู่ตลาด AEC
เสน่ห์งานวิจัย คือ ความท้าทาย
ให้รอยยิ้มและเสียงหัวเราะนำทางไป
Read more...
 
busyLoading Poll...